Projecten

Er worden regelmatig projecten georganiseerd waar de in de artikelen en reacties aangereikte onderwerpen en thema's verder zullen worden uitgediept.

22 oktober 2014, 14.00 uur tot 17.00 uur

In het vervolg op het artikel over het pinda-arrest een project speciaal voor advocaten.

De betekenis van het pinda-arrest voor advocaten

Arresten zoals het pinda-arrest vinden hun oorsprong bij oplettende advocaten. Het zijn dikwijls de vragen van advocaten die de Hoge Raad uitdagen tot het formuleren van vernieuwende uitspraken.

Hoe opent het pinda-arrest de mogelijkheid om inspanningen op het gebied van compliance mee te wegen in rechterlijke uitspraken?

Je hoeft als advocaat niet alles te weten over compliance. Wel handig is gerichte kennis van de structuur van compliance-programma’s. Hiermee wordt een stevige basis geboden voor het opstellen van een AVAS-verweer.

Daarnaast heeft compliance haar nut ook bewezen voor het opstellen van boetebrieven, bezwaren tegen de dagvaarding, transactievoorstellen.

En niet in de laatste plaats geeft compliance op effectieve wijze inzicht in de mate waarin clienten zich op het terrein  van regelnaleving verantwoordelijk gedragen.

 

Wat komt aan de orde in dit project?

  1. Juridische aspecten van compliance in kort bestek
  2. Compliance programma’s als basis voor AVAS-verweer
  3. Het formuleren en monitoren van transactie-voorwaarden op basis van compliance afspraken
  4. Rechtspersoonlijk daderschap
  5. Inzicht in de compliance performance van clienten

De eerste project- bijeenkomst vindt plaats op 22 oktober 2014.

Tijdstip: 14.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: in elk geval centraal in het land

Vervolgbijeenkomsten worden afhankelijk van de behoefte van deelnemers georganiseerd.

Tegenprestatie

Als tegenprestatie voor de deelname aan dit project wordt commitment gevraagd in de vorm van het aanschaffen van 15 of meer aandelen Legal Accountability.

>> Ik geef me op voor dit project