Introductie

 

Introductie website Legal Accountability

Legal Accountability beweegt zich al jaren op het terrein van compliance en de (strafrechtelijke en andere) gevolgen van het niet naleven van wetten en regels.
Het gebruikelijke advieswerk richt zich voornamelijk op concrete situaties waarin  bedrijven en overheden hun mogelijkheden en bevoegdheden binnen het wettelijk kader willen onderzoeken en verruimen.

Daarnaast blijkt er een toenemende behoefte te bestaan om ervaringen en ideeën tussen verschillende disciplines uit te wisselen. In deze behoefte voorziet de nieuwe website van Legal Accountability.
Daarmee wordt Legal Accountability van een adviesbureau tot een kennisplatform. Wil je deelnemen aan de discussies en activiteiten van Legal Accountabilty, meld je dan aan.

De eerste 1000 deelnemers aan het platform ontvangen een speciale bonus: een gratis aandeel Legal Accountability.

Waarom een aandeel?

Om het starten van dit kennisplatform te realiseren wordt een aandelenemissie voorbereid. Je kunt zich hier aangeven hoeveel aandelen Legal Accountability wij voor jou mogen reserveren.

De prijs voor een aandeel Legal Accountability is vastgesteld op € 15,-- per aandeel.

Jouw bijdrage?

Je kunt binnen het kennisplatform op verschillende manieren een bijdrage leveren.

Kennisplein

In de eerste plaats kun je op het kennisplein reageren op de geplaatste artikelen. De combinatie van artikelen en de reacties zal in de loop der tijd een breder inzicht geven in de dynamiek van compliance. 

Door de combinatie van verhalen uit verschillende invalshoeken zal het kennisplatform een breder effect in het compliance-denken, zowel binnen de juridische wereld als daarbuiten, te weeg kunnen brengen.

Wil je zelf een keer als gastblogger een artikel plaatsen, laat dat vooral weten via het contactformulier.

.

Activiteiten

Je kunt deelnemen aan de activiteiten die het kennisplatform aanbiedt.

De activiteiten zijn op dit moment in voorbereiding.