Activiteiten

Om ideeën en ervaringen uit te wisselen kunnen de leden van het platform ook in de echte wereld bij elkaar komen.

Regelmatig worden projecten gestart waar de in de artikelen en reacties aangereikte onderwerpen en thema's verder zullen worden uitgediept.

Onder de activiteiten van het kennisplatform is ook het Legal Lab ondergebracht. Het Legal Lab werd in 2003 door Legal Accountability gestart als een open ruimte waarbinnen nieuwe concepten in ontwikkeling kunnen worden gebracht.  

Wil je meedoen aan onze activiteiten, heb je een idee voor het opstarten van een project of loop je rond met een idee dat nog niet is uitgekristalliseerd en dat zich leent voor een onderzoek in het Legal Lab?

Laat het weten via het contactformulier.

Agenda

22 oktober 2014, 14.00 uur tot 17.00 uur

De betekenis van het pinda-arrest voor advocaten

Meer informatie