Aanmelden

Aanmelden als lid van het kennisplatform

Wanneer je de introductie hebt gelezen weet je inmiddels dat je geen jurist hoeft te zijn om lid te worden van het kennisplatform Legal Accountability.

Ook als je denkt dat het onderwerp compliance buiten jouw aandachtsveld ligt, ben je van harte uitgenodigd om je aan te melden.

Je bijdrage wordt op prijs gesteld. Inspiratie en oplossingen komen nu eenmaal vaak uit onverwachte hoek.

Achternaam*
Voornaam*
Organisatie
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
E-mailadres*
Reserveer voor
mij een aandeel