The Science of Compliance

Onbewust heeft ieder mens ideeën over hoe het recht functioneert en hoe het zou moeten functioneren.
Wanneer een slachtoffer van een misdrijf bijvoorbeeld zegt dat hij teleurgesteld is omdat de rechter  een te lage straf heeft opgelegd, zit achter deze teleurstelling een idee over de hoogte van de straf en de betekenis die dat heeft in het leven van het slachtoffer.
Zulke ideeën bepalen iheel erg hoe wij tegen wet- en regelgeving aankijken.
Voor juristen is deze houding niet het primaire uitgangspunt. Juristen houden zich vooral bezig met de inhoud van de regels en met de organisatie van de overheid.
In The Science of Compliance is de houding van mensen ten opzichte van wet- en regelgeving het belangrijkste uitgangspunt.
Omdat deze houding vaak te verklaren is aan de hand van onze allereerste ervaringen met regels en sancties, bestaan er op dit punt grote verschillen tussen mensen onderling.
Wie is opgegroeid in een strenge, disciplinerende omgeving, kijkt anders naar het verschijnsel recht,  en heeft daar andere verwachtingen van, dan iemand die in een vrij, antiautoritair milieu groot is geworden.
Door het inzicht in deze verschillen in houding te vergroten kunnen onbewuste reacties op de verplichte naleving van wet- en regelgeving worden vervangen door een weloverwogen en gestructureerde reactie.  Wanneer ondernemingen op deze manier met wet- en regelgeving omgaan, spreken we van compliance management.  Compliance management kan het bindend karakter van het recht – zowel binnen de onderneming als daarbuiten – versterken.
 

The Science of Compliance, hoe om te gaan met wet- en regelgeving,  [e-book met bestelmogelijkheid] is bedoeld als een eerste kennismaking met deze innovatieve benadering van wet- en regelgeving.